PCM Buffers en Rendement

 PCM Buffers en RENDEMENT

– PCM Buffers in vloeren en wanden en op plafonds zorgen voor energiebesparing tot ca. 50%, e.e.a. is natuurlijk afhankelijk van de Delta T van het gebouw.
– Geïnstalleerd verwarmend vermogen kan daardoor met ca. de helft worden teruggebracht;
– Ook de PV-cellen kunnen met de helft worden terug gebracht als de energie voor de wamtepomp van het dak wordt gehaald. Dat scheelt veel geld qua investering en tevens is het handig voor kleinere dakvlakken waar meerdere woningen hun energie af willen (moeten) halen, bijvoorbeeld bij flats etc.
– Voor een middenklasse woonhuis hoeft er dikwijls, vanwege het kleinere vermogen van de verwarmingsinstallatie, geen extra ‘verwarmingsgroep’ te worden aangelegd.

– De terugverdientijd is meestal nihil bij nieuwbouw en ca. 3 tot 5 jaar in renovatie (vanwege het niet hoeven plaatsen van buffervaten, airco’s etc.).