PCM Buffers en Duurzaam

PCM en DUURZAAM

De PCM Buffer is een volledig cradle to cradle product (technosfeer).

De kunststofmat is recyclebaar, het materiaal van de mat is 100 % PS materiaal en kan na vermaling opnieuw als grondstof dienen voor nieuwe kunststofproducten.

 

Het zout is, na recycling, gemakkelijk inzetbaar voor andere doeleinden. Denk aan wegenzout o.i.d.

 

In het productieproces wordt zeer nauwgezet en verantwoord omgegaan met energie. Onze PCM Buffers sluiten volledig aan op de behoeften van het heden, zonder daarmee de wereld te vervuilen of  de aarde voor toekomstige generaties in gevaar te brengen.